Audio:Dziś Ci to powiemJuż nie ma dzikich plażPrzez Twe oczy zieloneRuda tańczy jak szalonaShalala laSkrzydlate ręceSwayWiła wiankiTańcze z nim do rana